"جیمز پوله" هنرمندی است که توانایی بسیار زیادی در کشیدن نقاشی های مختلف دارد اما به تازگی دست به کار جالبی زده است و با استفاده از کاغذهای رنده شده نقاشی های منحصر به فردی کشیده است.
به گزارش گروه خواندنی های باشگاه خبرنگاران، دستگاه های کاغذ رنده کن برای از بین بردن کاغذهای باطله و یا اسناد محرمانه استفاده می شود تا دست هر کسی به آن ها نرسد اما می توان از آن استفاده های جالبی نیز انجام داد.

"جیمز پوله" هنرمندی است که توانایی بسیار زیادی در کشیدن نقاشی های مختلف دارد اما به تازگی دست به کار جالبی زده است و با استفاده از کاغذهای رنده شده نقاشی های منحصر به فردی کشیده است.

او اسم این کار خودش را "هنر لغات" گذاشته است و تمامی نقاشی های خودش را از کاغذهای رنده شده کتاب های شعر و رمان درست کرده است و تمام جزئیات را نیز در نقاشی هایش رعایت کرده است.

او با استفاده از این کاغذها تمام سایه های نقاشی را رعایت می کند و سعی دارد تا چهره ها بسیار طبیعی به نظر برسند. جیمز مجبور است تا برای هر نقاشی نزدیک به یک هفته زمان صرف کند.